Hệ thống điện và các thiết bị điện tử trang bị trên xe hiện đại ngày càng trở nên quan trọng hơn. Ngoài các yêu cầu chung về an toàn cao, nhu cầu về sự thoải mái và tiện lợicủa khách hàng ngày càng tăng. Ngày nay, không có chức năng nào mà không có thiết bị điện tử. Điều này được phản ánh trong sự gia tăng đáng kể về số lượng các mô-đun điện tử so với xe đời cũ.
Để tiếp tục tăng cường các chức năng và độ tin cậy của các chức năng này, các hệ thống này được liên kết với nhau thông qua hệ thống truyền tải dữ liệu toàn diện. Lỗi từng hệ thống riêng lẻ có thể ảnh hưởng đến một số hệ thống khác, và do đó có thể rất khó khăn để xác định vị trí lỗi bằng cách sử dụng các phương pháp chẩn đoán thông thường.
Khóa đào tạo IDS hai ngày cung cấp cho học viên tổng quan về phần cứng, các phần mềm về IDS và các chức năng IDS tiêu chuẩn

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH
Giới thiệu……………………………………………………………………………………………………. vii
Mục tiêu khóa học …………………………………………………………………………………………ix
Tài liệu khóa học …………………………………………………………………………………………..ix
Bài 1: Phần cứng
Mục tiêu bài học………………………………………………………………………………………………1
Kết quả bài học ………………………………………………………………………………………………1
Máy tính xách tay với phần mềm IDS…………………………………………………………..3
Yêu cầu tối thiểu cho phần cứng ……………………………………………………………………..3
Bộ kết nối xe VCM …………………………………………………………………………………………..4
Kết nối ……………………………………………………………………………………………………………4
Các đèn chỉ báo……………………………………………………………………………………………4
Bộ nhớ/ Phần mềm của VCM…………………………………………………………………………5
Bộ kết nối xe VCM II……………………………………………………………………………. 5
Kết nối ……………………………………………………………………………………………………………6
Các đèn chỉ báo……………………………………………………………………………………………6
Bộ nhớ/ Phần mềm của VCM II………………………………………………………………………6
Bộ đo lường VMM ………………………………………………………………………………. 7
Kết nối ……………………………………………………………………………………………………………7
Các đèn chỉ báo……………………………………………………………………………………………8
Bộ nhớ/ Phần mềm của VCM II………………………………………………………………………8
Bộ chuyển đổi đo lường và kiểm tra…………………………………………………..9
Cáp dữ liệu USB ………………………………………………………………………………………………9
Cáp nối dữ liệu 16 chân……………………………………………………………………………………9
Cáp ắc quy ………………………………………………………………………………………………………9
Đầu đo màu đen/ đỏ ……………………………………………………………………………………….10
Bộ đầu đo chuyển đổi…………………………………………………………………………………….10
Đầu đo dòng điện 50A (Ampe kẹp – tùy chọn) ………………………………………………….11
Đầu đo dòng điện 500A (Ampe kẹp – tùy chọn) ………………………………………………..11
Đầu đo chuyển đổi áp suất……………………………………………………………………………..11
ii FORDTraining APA
Bộ đầu chuyển đổi áp suất……………………………………………………………………………..12
Bộ đầu chuyển đổi kiểm tra hộp số…………………………………………………………………12
Bộ chuyển đổi điện áp thứ cấp ……………………………………………………………………….12
Đầu chuyển đổi chụp bugi (4x) ……………………………………………………………………….12
Đầu chuyển đổi cho hệ thống đánh lửa trực tiếp…………………………………………….13
Giắc tự kiểm tra ……………………………………………………………………………………………..13
Bài 2: Phần mềm
Mục tiêu bài học ………………………………………………………………………………………………1
Kết quả bài học………………………………………………………………………………………………..1
Cài đặt và cập nhật phần mềm ứng dụng IDS……………………………………..3
Cài đặt phần mềm bằng đĩa IDS DVD ………………………………………………………………..3
Dùng đĩa IDS DVD để cập nhật phần mềm…………………………………………………………8
Tải phần mềm IDS từ Internet …………………………………………………………………………12
Cài đặt tập tin “calibration” …………………………………………………………………………….14
Bản quyền cho phần mềm………………………………………………………………………………16
Mua bản quyền phần mềm…………………………………………………………………………..16
Kích hoạt bản quyền phần mềm……………………………………………………………………18
Xác nhận bản quyền……………………………………………………………………………………19
Quản lý phần mềm …………………………………………………………………………………………20
Bài 3: Khởi tạo
Mục tiêu bài học ……………………………………………………………………………………………..1
Kết quả bài học ……………………………………………………………………………………………….1
Điều khiển hệ thống IDS ……………………………………………………………………3
Các tùy chọn của người dùng…………………………………………………………………………..3
Thông tin hệ thống…………………………………………………………………………………………..4
Các tiện ích của hệ thống…………………………………………………………………………………5
Chế độ đào tạo………………………………………………………………………………….6
Bắt đầu một bản nhận diện xe mới …………………………………………………….7
FORDTraining APA iii
Cài đặt IDS ………………………………………………………………………………………………………7
Tự động nhận diện xe mới ……………………………………………………………………………….8
Nhận diện xe theo cách thủ công ……………………………………………………………………11
Mở bản nhận diện xe đã lưu trước đó………………………………………………..14
Bản ghi dữ liệu “Log viewer” …………………………………………………………….16
Kết thúc bản nhận diện xe…………………………………………………………………18
Bài 4: Hộp công cụ
Mục tiêu bài học ……………………………………………………………………………………………..1
Kết quả bài học ……………………………………………………………………………………………….1
Đồng hồ vạn năng số ………………………………………………………………………..3
Đo điện áp một chiều (DC)………………………………………………………………………………..4
Đo điện áp xoay chiều (AC) ………………………………………………………………………………4
Đo điện áp ắc quy…………………………………………………………………………………………….5
Đo cường độ dòng điện……………………………………………………………………………………5
Đo điện trở ………………………………………………………………………………………………………6
Đo áp suất……………………………………………………………………………………………………….7
Đo tần số…………………………………………………………………………………………………………8
Tần số…………………………………………………………………………………………………………8
Kỳ ………………………………………………………………………………………………………………8
Chu kỳ làm việc ……………………………………………………………………………………………8
Độ rộng xung – xung dương…………………………………………………………………………..9
Độ rộng xung – xung âm ……………………………………………………………………………….9
Cài đặt …………………………………………………………………………………………………………….9
Giá trị nhỏ nhất …………………………………………………………………………………………….9
Giá trị thực…………………………………………………………………………………………………10
Giá trị lớn nhất……………………………………………………………………………………………10
Hiệu chỉnh về Zero (0) …………………………………………………………………………………10
Chức năng tham chiếu giá trị………………………………………………………………………..10
Bật/ tắt (On/ Off) …………………………………………………………………………………………10
Âm báo thông mạch…………………………………………………………………………………….10
Que đo đối chiếu (tham khảo) ………………………………………………………………………11
Hệ thống chẩn đoán tích hợp (IDS)
Đo dao động sóng ………………………………………………………………………….. 12
Kênh đo…………………………………………………………………………………………………………13
Auto ………………………………………………………………………………………………………….13
Manual………………………………………………………………………………………………………13
Sense ……………………………………………………………………………………………………….13
Scale…………………………………………………………………………………………………………13
Coupling ……………………………………………………………………………………………………14
Filter………………………………………………………………………………………………………….14
Invert…………………………………………………………………………………………………………14
Screen display ……………………………………………………………………………………………14
Time Base …………………………………………………………………………………………………….. 14
Trigger…………………………………………………………………………………………………………..15
Calculations ………………………………………………………………………………………………….15
Tùy chọn theo điện áp …………………………………………………………………………………15
Tùy chọn theo tần số …………………………………………………………………………………..16
Cursors …………………………………………………………………………………………………………16
History ………………………………………………………………………………………………………….17
Options …………………………………………………………………………………………………………17
Lưu lại kết quả kiểm tra và cài đặt “Select system options”……………………………..17
Dạng sóng tín hiệu tham khảo ………………………………………………………………………..18
Trình đơn trợ giúp………………………………………………………………………………………….19
Ví dụ về cách sử dụng máy đo dao động sóng…………………………………. 20
Sử dụng sơ đồ điện để tìm mạch cảm biến ……………………………………………………..20
Kết nối đầu đo với mạch tín hiệu…………………………………………………………………….22
Thiết lập cho máy đo dao động sóng ………………………………………………………………23
Thiết lập kênh đo tự động ………………………………………………………………………………28
Các tiện ích mở rộng cho máy đo dao động sóng…………………………….. 29
Tự chẩn đoán…………………………………………………………………………………. 30
Mã lỗi DTC……………………………………………………………………………………………………..30
Mã chẩn đoán hiện hành (ODDTC) ……………………………………………………………….31
Mã quá khứ trong bộ nhớ (CMDTC)………………………………………………………………31
Thông tin mã lỗi……………………………………………………………………………………………..32
Ảnh chụp dữ liệu……………………………………………………………………………………………33
Xóa mã lỗi DTC ………………………………………………………………………………………………33
Hệ thống chẩn đoán tích hợp (IDS)
Nhật ký dữ liệu (Data Logger)………………………………………………………….. 34
Chọn hệ thống cần kiểm tra ……………………………………………………………………………35
Chọn thông số PID …………………………………………………………………………………………36
Xem dự liệu trực tiếp ……………………………………………………………………………………..37
Thay đổi vị trí của các thông số PID ………………………………………………………………38
Thay đổi dạng hiển thị của PID……………………………………………………………………..38
Phạm vi hiển thị ………………………………………………………………………………………….39
Đặt giới hạn ……………………………………………………………………………………………….39
Thiết lập thông số quá trình ghi dữ liệu ………………………………………………………….40
Kích hoạt chức năng ghi dữ liệu……………………………………………………………………40
Lưu lại các bản ghi dữ liệu …………………………………………………………………………..41
Kích hoạt tín hiểu đầu ra (OSC) ……………………………………………………………………41
Xem lại các dữ liệu đã ghi ………………………………………………………………………………42
Chọn thông số PID cần xem lại …………………………………………………………………….43
Lập trình hộp điều khiển…………………………………………………………………. 44
Lập trình thay mới hộp điều khiển (PMI)………………………………………………………….44
Lập trình thay mới hộp điều khiển (PMI)…………………………………………………………45
Ví dụ về lập trình thay mới hộp điều khiển (PMI)……………………………………………..46
Các dạng lập trình mới hộp điều khiển …………………………………………………………… 51
Lập trình kiểu xuất/ nhập “Inhale / exhale”………………………………………………………51
Lập trình bằng cách nhập các thông số thủ công …………………………………………….51
Lập trình bằng dữ liệu “ASBUILT data” ………………………………………………………….52
Tải dự liệu “ASBUILT data”…………………………………………………………………………….53
Lập trình lại hộp điều khiển “Module Reprogramming” ……………………………………57
Lập trình thủ công……………………………………………………………………………………….57
Lập trình tự động ………………………………………………………………………………………..57
Lập trình các thông số của hộp điều khiển………………………………………………………58
Xem và thay đổi dữ liệu trung tâm (CCC)……………………………………………………….58
Kiểm tra mạng giao tiếp………………………………………………………………….. 62
Thiết bị ghi dữ liệu …………………………………………………………………………. 63
Thiết lập CFR …………………………………………………………………………………………………64
Điều khiển ghi dữ liệu của VCM II – CFR………………………………………………………….68
Bảng điều khiển thiết bị lưu CFR…………………………………………………………………….69
Nút kích hoạt thủ công…………………………………………………………………………………69
Màn hình hiển thị LED …………………………………………………………………………………69
Hệ thống chẩn đoán tích hợp (IDS)
LED báo nguồn màu xanh ……………………………………………………………………………70
Đèn LED vàng báo kết nối với xe ………………………………………………………………….70
Loa báo …………………………………………………………………………………………………….70
Các tiến trình và đèn hiển thị trên bảng điều khiển CFR …………………………………..71
Tải dữ liệu về IDS từ VCM II – CFR ………………………………………………………………….72
Xem lại các bản ghi dữ liệu …………………………………………………………………………….73
Bộ tạo/ theo dõi tín hiệu (SGM) ……………………………………………………….. 74
Đo tín hiệu và lựa chọn tín hiệu đầu ra ……………………………………………………………75
Lựa chọn tín hiệu …………………………………………………………………………………………..76
Màn hình đo …………………………………………………………………………………………………..77
Chức năng địch vụ …………………………………………………………………………. 78

Mật khẩu: hocngheoto.edu.vn


* Bạn là thợ sửa ô tô muốn nâng cao tay nghề? Hãy đăng ký ngay "khóa học nâng cao tay nghề dành cho thợ sửa ô tô" tại EAC nhé.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn từ EAC