Hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAP này gồm có: bình xăng, nắp bình xăng, bộ lọc than hoạt tính, van kiểm tra chân không, van kiểm tra áp suất, van điện (VSV), ống xả hơi xăng. Để kiểm soát hiệu quả hơn, hệ thống kiểm soát EVAP đã được cải tiến thêm một van điện (VSV) thay thế cho van nhiệt. Lúc này, hơi nhiên liệu sẽ được đưa tới van nạp (trong điều kiện nước làm mát trên 54oC và vận hành ở chế độ không tải). Trong khi đó, ECM có thể điều chỉnh độ rộng của van để thay đổi lưu lượng của dòng hơi.