EAC rất tự hào có hàng trăm học viên đã thành đạt, thành công trên con đường lập nghiệp và làm giàu từ nghề sửa chữa ô tô. Minh chứng là các học viên này đã có một, thậm chí là hai gara ô tô lớn, đầy đủ thiết bị và chuyên nghiệp,… lợi nhuận đạt từ vài chục cho tới cả trăm triệu mỗi tháng.

Gara Hải An

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Gara Auto365

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC  Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Gara Nam Tiến

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Gara Ngọc Long

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên thành đạt - Trường Dạy Nghề EAC