18 tháng 4

Khóa học dạy toàn bộ về hệ thống điện động cơ xăng, điện động cơ Diesel, hệ thống điện thân xe

Học viên sẽ sử dụng thành thạo máy chẩn đoán để xem dữ liệu, cài đặt chìa khóa, lái điện …