27 tháng 4

Học viên sẽ đọc được sơ đồ mạch điện, sử dụng được cẩm nang sửa chữa các hãng như Toyota, Kia, Huyndai … Sử dụng thành thạo máy chẩn đoán để đọc lỗi, xóa lỗi, xem dữ liệu các hộp