29 tháng 4

Ngày nay, hầu hết các xe ô tô hiện đại đều được trang 
bị hộp số tự động, hộp số CVT để tiện lợi cho người
sử dụng. Nhưng cấu tạo của hộp số tự động và 
hộp số CVT lại phức tạp hơn nhiều