Bảng mã lỗi hệ thống thống phanh ABS Anh- Việt

Trong quá trình sửa chữa hệ thống điều khiển ABS đời mới, việc sử dụng máy chẩn đoán để kiểm tra ra các mã lỗi là cần thiết. Nhưng các máy chẩn đoán chủ yếu là tiếng anh, gây khó cho người thợ sửa chữa. Trong bài viết này Trung tâm đào tạo ô tô EAC cung cấp cho các bạn bảng mã lỗi (DTC) anh việt của hệ thống điều khiển chống bố cứng bánh xe ABS

Mã DTC Hạng Mục Phát Hiện DTC Code Detection Item
C0200/31*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ trước phải C0200/31*1 Right Front Wheel Speed Sensor Signal
C0205/32*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe trước trái C0205/32*1 Left Front Wheel Speed Sensor Signal
C0210/33*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ sau phải C0210/33*1 Right Rear Wheel Speed Sensor Signal
C0215/34*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe sau trái C0215/34*1 Left Rear Wheel Speed Sensor Signal
C0226/21 Mạch van điện từ SFR C0226/21 SFR Solenoid Circuit
C0236/22 Mạch van điện từ SFL C0236/22 SFL Solenoid Circuit
C0246/23 Mạch van điện từ SRR C0246/23 SRR Solenoid Circuit
C0256/24 Mạch van điện từ SRL C0256/24 SRL Solenoid Circuit
C0273/13 Hở hoặc ngắn mạch trong mạch rơle môtơ ABS C0273/13 Open or Short Circuit in ABS Motor Relay Circuit
C0274/14 Ngắn mạch B+ trong Mạch Rơle Môtơ ABS C0274/14 Short to B+ in ABS Motor Relay Circuit
C0278/11 Hở hoặc ngắn mạch trong mạch rơle van điện từ ABS C0278/11 Open or Short Circuit in ABS Solenoid Relay Circuit
C0279/12 Ngắn mạch với B+ trong Mạch Rơle Van điện từ ABS C0279/12 Short to B+ in ABS Solenoid Relay Circuit
C1235/35 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước phải C1235/35 Foreign Object is Attached on Tip of Front Speed Sensor RH
C1236/36 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước trái C1236/36 Foreign Object is Attached on Tip of Front Speed Sensor LH
C1238/38 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ sau phải C1238/38 Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor RH
C1239/39 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ sau trái C1239/39 Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor LH
C1241/41 Điện Aùp Dương Ắcquy Thấp C1241/41 Low Battery Positive Voltage
C1249/49 Hở mạch trong mạch công tắc đèn phanh C1249/49 Open in Stop Light Switch Circuit
C1251/51*1 Hở mạch trong mạch môtơ bơm. C1251/51*1 Open in Pump Motor Circuit
U0073/94 Đường truyền liên lạc của mođun điều khiển tắt U0073/94 Control Module Communication Bus OFF
C1271/71 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước phải thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1271/71 Low Output Signal of Front Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1272/72 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước trái thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1272/72 Low Output Signal of Front Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1273/73 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau phải thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1273/73 Low Output Signal of Rear Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1274/74 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau trái thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1274/74 Low Output Signal of Rear Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1275/75 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước phải (Chế độ thử mã DTC) C1275/75 Abnormal Change in Output Signal of Front Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1276/76 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước trái (Chế độ thử mã DTC) C1276/76 Abnormal Change in Output Signal of Front Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1277/77 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau phải (Chế độ thử DTC) C1277/77 Abnormal Change in Output Signal of Rear Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1278/78 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau trái (Chế độ thử DTC) C1278/78 Abnormal Change in Output Signal of Rear Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
Đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên

Đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên

Trung Tâm Đào Tạo EAC đào tạo chuyên sâu về sửa chữa ô tô, điện ô tô, hộp số tự động, chăm sóc xe ô tôđiều hòa ô tô, sửa chữa xe máy, xe máy điện, xe đạp điện

Thông tin liên hệ

Website: Học nghề sửa chữa

Youtube: EAC

Fanpage: Trung Tâm Đào Tạo EAC

Hotline: 0862 17 17 16 – 0865 36 36 35