AHCOM Group chuyên phân phối ô tô các dòng chính hãng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, và AHCOM cũng cung cấp các dịch vụ ô tô chuyên nghiệp. EAC rất vinh dự được tham gia và đóng góp một phần vào lần thi thứ 5 này.

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô - ảnh 1

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô – ảnh 1

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô - ảnh 2

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô – ảnh 2

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô - ảnh 3

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô – ảnh 3

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô - ảnh 4

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô – ảnh 4

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô - ảnh 5

AHCOM Top 1 lần thứ 5: cuộc thi thực hành cố vấn dịch vụ ô tô và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô – ảnh 5