15tháng 4

Đây là khóa học toàn diện về điện ô tô đời mới, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, được thực hành trực tiếp 4 người trên một xe ô tô hiện đại.