Anh Phạm Tiến Quang K9 mở xưởng gara chuyên xe tải tại khu TT Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Phạm Tiến Quang học viên STĐ K9 - Trường Dạy Nghề EAC

Phạm Tiến Quang học viên STĐ K9 - Trường Dạy Nghề EAC Phạm Tiến Quang học viên STĐ K9 - Trường Dạy Nghề EAC