Chức vụ: Phó giám đốc.

Trình độ: Kỹ sư.

Chứng nhận và giải thưởng: Chứng nhận Master Toyota; Huy chương vàng sửa chữa chung Toyota Mỹ Đình 2016; Huy chương bạc Toyota toàn quốc năm 2016.

Kinh nghiệm: Đã có 18 năm làm trong ngành ô tô; 02 năm làm kỹ thuật viên gara; 09 năm làm KTV, tổ trưởng, quản lý kỹ thuật cho Toyota Mỹ Đình; 01 năm Đào tạo nội bộ Toyota Mỹ Đình; 03 năm làm chủ xưởng.

Thầy Đào Xuân Trường - EAC

Thầy Đào Xuân Trường - EAC

Thầy Đào Xuân Trường - EAC