Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ: Kỹ sư; Chứng nhận Master Toyota; Huy chương vàng sửa chữa chung Toyota Mỹ Đình 2016; Huy chương bạc Toyota toàn quốc năm 2016.

Kinh nghiệm: 18 năm làm trong ngành ô tô; 02 năm làm kỹ thuật viên gara; 09 năm làm KTV, tổ trưởng, quản lý kỹ thuật cho Toyota Mỹ Đình; 01 Đào tạo nội bộ Toyota Mỹ Đình; 03 năm làm chủ xưởng.

Thầy Đào Xuân Trường - Trường Dạy Nghề EAC

Thầy Đào Xuân Trường - Trường Dạy Nghề EAC

Thầy Đào Xuân Trường - Trường Dạy Nghề EAC