Hệ thống phanh abs giúp tránh cho các lốp không bị bó cứng và làm mất khả năng quay vô lăng trong khi phanh khẩn cấp.

Hệ thống ABS dùng một máy tính để xác định tình trạng quay của 4 bánh xe trong khi phanh và có thể tự động đạp và nhả phanh.

Hệ thống phanh trống bó cứng bánh xe abs bao gồm các bộ phận sau

Các bộ phận của hệ thống phanh abs - Trường Dạy Nghề EAC

1. ECU điều khiển trượt
Bộ phận này xác định mức trượt giữa bánh xe và mặt đường dựa vào các tín hiệu từ các cảm biến, và điều khiển bộ chấp hành của phanh.
Gần đây, một số kiểu xe có ECU điều khiển trượt lắp trong bộ chấp hành của phanh.
2. Bộ chấp hành của phanh
Bộ chấp hành của phanh điều khiển áp suất thuỷ lực của các xilanh ở bánh xe bằng tín hiệu ra của ECU điều khiển trượt.
3. Cảm biến tốc độ
Cảm biến tốc độ phát hiện tốc độ của từng bánh xe và truyền tín hiệu đến ECU điều khiển trượt.
4. Đồng hồ táp lô
(1) Đèn báo của ABS
Khi ECU phát hiện thấy sự trục trặc ở ABS hoặc hệ thống hỗ trợ phanh, đèn này bật sáng để báo cho người lái.
(2) Đèn báo hệ thống phanh
Khi đèn này sáng lên đồng thời với đèn báo của ABS, nó báo cho người lái biết rằng có trục trặc ở hệ thống ABS và EBD.
5. Công tắc đèn phanh
Công tắc này phát hiện bàn đạp phanh đã được đạp xuống và truyền tín hiệu đến ECU điều khiển trượt.
ABS sử dụng tín hiệu của công tắc đèn phanh. Tuy nhiên dù tín hiệu công tắc đèn phanh vì công tắc đèn phanh bị hỏng, việc điều khiển ABS vẫn được thực hiện khi các lốp bị bó cứng. Trong trường hợp này, việc điều khiển bắt đầu khi hệ số trượt đã trở nên cao hơn (các bánh xe có xu hướng khoá cứng) so với khi công tắc đèn phanh hoạt động bình thường.
6. Cảm biến giảm tốc (chỉ có ở một số kiểu xe)
Cảm biến giảm tốc cảm nhận mức giảm tốc của xe và truyền tín hiệu đến ECU điều khiển trượt.
Bộ ECU đánh giá chính xác các điều kiện của mặt đường bằng các tín hiệu này và sẽ thực hiện các biện pháp điều khiển thích hợp

Bảng mã lỗi song ngữ Anh Việt hệ thống ABS của xe Toyota Vios

Mã DTC Hạng Mục Phát Hiện DTC Code Detection Item
C0200/31*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ trước phải C0200/31*1 Right Front Wheel Speed Sensor Signal
C0205/32*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe trước trái C0205/32*1 Left Front Wheel Speed Sensor Signal
C0210/33*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ sau phải C0210/33*1 Right Rear Wheel Speed Sensor Signal
C0215/34*1 Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe sau trái C0215/34*1 Left Rear Wheel Speed Sensor Signal
C0226/21 Mạch van điện từ SFR C0226/21 SFR Solenoid Circuit
C0236/22 Mạch van điện từ SFL C0236/22 SFL Solenoid Circuit
C0246/23 Mạch van điện từ SRR C0246/23 SRR Solenoid Circuit
C0256/24 Mạch van điện từ SRL C0256/24 SRL Solenoid Circuit
C0273/13 Hở hoặc ngắn mạch trong mạch rơle môtơ ABS C0273/13 Open or Short Circuit in ABS Motor Relay Circuit
C0274/14 Ngắn mạch B+ trong Mạch Rơle Môtơ ABS C0274/14 Short to B+ in ABS Motor Relay Circuit
C0278/11 Hở hoặc ngắn mạch trong mạch rơle van điện từ ABS C0278/11 Open or Short Circuit in ABS Solenoid Relay Circuit
C0279/12 Ngắn mạch với B+ trong Mạch Rơle Van điện từ ABS C0279/12 Short to B+ in ABS Solenoid Relay Circuit
C1235/35 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước phải C1235/35 Foreign Object is Attached on Tip of Front Speed Sensor RH
C1236/36 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước trái C1236/36 Foreign Object is Attached on Tip of Front Speed Sensor LH
C1238/38 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ sau phải C1238/38 Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor RH
C1239/39 Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ sau trái C1239/39 Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor LH
C1241/41 Điện Aùp Dương Ắcquy Thấp C1241/41 Low Battery Positive Voltage
C1249/49 Hở mạch trong mạch công tắc đèn phanh C1249/49 Open in Stop Light Switch Circuit
C1251/51*1 Hở mạch trong mạch môtơ bơm. C1251/51*1 Open in Pump Motor Circuit
U0073/94 Đường truyền liên lạc của mođun điều khiển tắt U0073/94 Control Module Communication Bus OFF
Mã DTC chế độ thử của ABS: Test Mode DTC of ABS:
Mã DTC Hạng Mục Phát Hiện DTC Code Detection Item
C1271/71 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước phải thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1271/71 Low Output Signal of Front Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1272/72 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước trái thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1272/72 Low Output Signal of Front Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1273/73 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau phải thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1273/73 Low Output Signal of Rear Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1274/74 Tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau trái thấp (DTC chế độ kiểm tra) C1274/74 Low Output Signal of Rear Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1275/75 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước phải (Chế độ thử mã DTC) C1275/75 Abnormal Change in Output Signal of Front Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1276/76 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ trước trái (Chế độ thử mã DTC) C1276/76 Abnormal Change in Output Signal of Front Speed Sensor LH (Test Mode DTC)
C1277/77 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau phải (Chế độ thử DTC) C1277/77 Abnormal Change in Output Signal of Rear Speed Sensor RH (Test Mode DTC)
C1278/78 Thay đổi bất thường trong tín hiệu ra của cảm biến tốc độ sau trái (Chế độ thử DTC) C1278/78 Abnormal Change in Output Signal of Rear Speed Sensor LH (Test Mode DTC)