Video khái quát kiến thức về hệ thống két sưởi
Ở một số kiểu xe hiệu suất nhiệt của động cơ được cải thiện và do đó nhiệt cung cấp cho bộ sưởi ấm từ nước làm mát động cơ không đủ. Vì lý do này cần thiết phải ra nhiệt cho nước động cơ bằng các phương pháp khác để sử dụng cho bộ sưởi ấm.

Hai phương pháp ra nhiệt nước làm mát động cơ như sau:
(1) Hệ thống sưởi PTC (hệ số nhiệt dương)
Đưa bộ sưởi ấm PTC qua két sưởi để làm nóng nước làm mát động cơ.
(2) Bộ sưởi ấm bằng điện
Đặt thiết bị giống như Bugi đánh lửa vào đường nước ở xy lanh để hâm nóng nước làm mát động cơ.