Nguyễn Ngọc Long – Học viên K2 khóa học nghề sửa chữa otô toàn diện. Ban đầu Long chia sẻ chỉ muốn học một nghề để có công việc ổn định. Tuy nhiên, sau khi theo học nghề sửa chữa ô tô tại EAC Long có đam mê với nghề. Nhận thấy ngành công nghệ ô tô có tiềm năng, Long quyết định mở xưởng riêng. Đến nay xưởng cũng đã khá quy mô, đầy đủ thiết bị.

Học viên khóa điện ô tô toàn diện mở gara Ngọc Long - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên khóa điện ô tô toàn diện mở gara Ngọc Long - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên khóa điện ô tô toàn diện mở gara Ngọc Long - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên khóa điện ô tô toàn diện mở gara Ngọc Long - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên khóa điện ô tô toàn diện mở gara Ngọc Long - Trường Dạy Nghề EAC

Học viên khóa điện ô tô toàn diện mở gara Ngọc Long - Trường Dạy Nghề EAC