Bạn Thân Văn Thái học khóa điện toàn diện K7, trong quá trình học Thái chăm chỉ thực hành nên kết thúc khóa học có thành tích tốt, thành thạo các kỹ năng. Thái được ký hợp đồng làm việc tại đại lý ô tô chính hãng Toyota Bắc Giang.

Thân Văn Thái học viên K7 khóa điện toàn diện - kỹ thuật viên Toyota Bắc Giang - EAC Thân Văn Thái học viên K7 khóa điện toàn diện - kỹ thuật viên Toyota Bắc Giang - EAC Thân Văn Thái học viên K7 khóa điện toàn diện - kỹ thuật viên Toyota Bắc Giang - EAC