Trong video này thầy Lê Văn Trường sẽ hướng dẫn sử dụng phần mềm chẩn đoán Toyoto Techstream IT3. Học xong bạn sẽ biết cách kết nối phần mềm Toyoto Techstream IT3 với xe, hiểu và giải thích được các thông số trên máy chẩn đoán Toyoto Techstream IT3, hiểu các thông số Data list và hiểu các thông số Active test trên phần mềm Toyoto Techstream IT3,…