Ngày 21/9 Trung tâm đào tạo EAC rất vinh dự đón tiếp và hợp tác cùng Doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng thêm cơ hội nghề nghiệp cho Học Viên học nghề tại EAC.

Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC Mở rộng hợp tác Quốc Tế tăng thêm cơ hội phát triển chỉ có tại EAC - EAC