Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc trung tâm

Trình độ: Kỹ sư, tốt nghiệp trường ĐH Giao Thông Vận Tải; Chứng nhận Master Toyota Việt Nam; Chứng nhận giảng viên đào tạo Toyota Việt Nam.

Kinh nghiệm: 19 năm làm trong ngành ô tô; 03 năm làm Kỹ thuật viên sửa chữa; 02 năm làm vị trí cố vấn dịch vụ, phụ tùng; 08 năm là giảng viên đào tạo cho 12 đại lý của Toyota, Ford, Mazda; 06 Trưởng bộ môn trường Cao đẳng Công nghệ và thương Mại Hà Nội.

Thầy Lê Văn Trường - Trường Dạy Nghề EACThầy Lê Văn Trường - Trường Dạy Nghề EAC

Lê Văn Trường - Giảng viên đào tạo xuất sắc