Hệ thống mã hoá khoá động cơ là một hệ thống chống trộm cho xe. Hệ thống này ngăn không cho động cơ khởi động bằng cách ngăn cản quá trình đánh lửa và phun nhiên liệu, hãy cùng trường dạy nghề sửa chữa ô tô EAC tìm hiểu chi tiết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống này nhé

Cấu tạo của hệ thống mã hóa khóa động cơ

Hệ thống mã hoá khoá động cơ loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ gồm có các bộ phận sau đây.

1. Chìa khoá điện (có đặt chíp mã chìa khoá bên trong)

Cuộn dây trong chíp mã chìa lắp bên trong chìa khoá sẽ phản ứng với từ trường được tạo ra bởi cuộn dây chìa thu phát. Kết quả là chíp mã chìa này được nạp điện và mã ID được truyền đi. Do đó không cần phải có pin riêng cho chíp mã chìa khoá này.
GỢI Ý:
Các chìa khoá điện được chia ra thành loại chìa nhiều trong một và loại độc lập. Chíp mã chìa khoá loại độc lập được đặt ngay bộ điều khiển từ xa.

Cấu tạo và hoạt động của hệ thống mã hóa khóa động cơ - EAC

2. Cuộn dây chìa thu phát

Cuộn dây chìa thu phát tạo ra từ trường xung quanh ổ khoá điện và nhận mã ID của chìa khoá.

3. Bộ khuyếch đại chìa thu phát

Theo tín hiệu từ ECU khoá động cơ, bộ khuyếch đại chìa thu phát cho phép dòng điện đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường.
Bộ khuyếch đại chìa thu phát phát ra mã ID của chìa nhận được thu bởi cuộn dây chìa thu phát gửi đến ECU khoá động cơ.

4. ECU khoá động cơ

ECU khoá động cơ nhận mã ID chìa khoá từ bộ khuyếch đại chìa thu phát đồng thời kiểm tra và so sánh với mã ID đã đăng ký. Theo kết quả kiểm tra nó sẽ xác định xem động cơ có thể khởi động được hay không và truyền tín hiệu tới ECU động cơ.
ECU này điều khiển đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy/tắt.

5. ECU động cơ

Theo tín hiệu cho phép khởi động động cơ từ ECU khoá động cơ, ECU động cơ sẽ tiến hành khởi động động cơ.

6 Công tắc cảnh báo mở khoá bằng chìa

Công tắc này xác định xem chìa có được cắm vào ổ khoá điện hay chưa và phát tín hiệu tới ECU khoá động cơ.

7. Đènchỉ báo an ninh

Nguyễn lý hoạt động của hệ thống mã hóa khóa động cơ

hệ thống mã hóa khóa động cơ

1. Nguyên lý đặt hệ thống mã hoá khoá động cơ (loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ)

Khi rút chìa khoá điện ra khỏi ổ khoá, công tắc cảnh báo mở khoá bằng chìa sẽ tắt OFF. ECU khoá động cơ xác định tín hiệu này và thiết lập chế độ khoá cho hệ thống mã hoá khoá động cơ và đèn chỉ báo an ninh tiếp tục nháy.
GỢI Ý:
Khi tắt chìa khoá điện từ vị trí ON sang vị trí ACC hoặc LOCK và sau khoảng 20 giây ở tình trạng này, ECU khoá động cơ sẽ xác định điều đó từ cực IG, thiết lập chế độ khoá động cơ và tiếp tục làm cho đèn chỉ báo an ninh nháy.

2. Nguyên lý bỏ chế độ khoá động cơ (loại điều khiển bằng ECU khoá động cơ)

(1) Tra chìa khoá vào ổ khoá điện
Khi cắm chìa khoá điện vào ổ khóa, công tắc cảnh báo mở khoá bằng chìa được bật lên. ECU khoá động cơ xác định tín hiệu này và nó sẽ cung cấp điện cho bộ khuyếch chìa thu phát qua cực VC5 và truyền tín hiệu điều khiển thông qua cực TXTC. Kết quả là, dòng điện sẽ đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường xung quanh ổ khoá điện.

hệ thống mã hóa khóa động cơ
2) Bỏ chế độ khoá động cơ
Khi từ trường được tạo ra xung quanh ổ khoá điện, tín hiệu mã ID được đăng ký trong chíp mã hoá chìa đặt trong chìa khoá được truyền tới cuộn dây chìa thu phát. Bộ khuyếch đại chìa thu phát truyền tới cực CODE của ECU khoá động cơ.
ECU khoá động cơ kiểm tra mã ID nhận được và so sánh với mã ID đã đăng ký. Nếu ECU thấy những tín hiệu này phù hợp nhau thì nó sẽ truyền và nhận các tín hiệu bằng đường truyền giao tiếp đặc biệt (cực EFIO tới cực EFII) để hướng dẫn việc cho phép khởi động động cơ cho ECU động cơ và do đó làm cho chế độ khoá động cơ bị huỷ.

Cấu tạo và hoạt động của hệ thống mã hóa khóa động cơ - EAC

(3) Tắt đèn chỉ báo an ninh
Khi ECU khoá động cơ xoá bỏ chế độ khoá động cơ, thì việc điều khiển đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy kết thúc và đèn cũng bị tắt.

GỢI Ý:
Nếu mạch của cực +B của ECU khoá động cơ bị hở mạch, thì việc bật khoá điện làm cho nguồn dự phòng cung cấp tới ECU khoá động cơ và bắt đầu công việc kiểm tra so sánh mã ID.