Hệ thống điều hòa là một hệ thống không thể thiếu trên xe ô tô hiện đại, ở video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về chu trình làm việc của nó.

Máy nén đẩy môi chất có nhiệt độ áp suất cao.

Môi chất ở thể khí này đi vào giàn ngưng. Trong giàn ngưng, môi chất ở thể khí chuyển thành chất lỏng.

Môi chất ở dạng lỏng này chảy vào bình chứa. Bình này chứa và lọc môi chất.

Môi chất lỏng đã được lọc chảy qua van giãn nở, van giãn nở này chuyển môi chất lỏng thành hỗn hợp khí/lỏng có áp suất và nhiệt độ thấp.

Môi chất dạng khí/lỏng có nhiệt độ thấp này chảy tới giàn lạnh. Quá trình bay hơi chất lỏng trong giàn lạnh sẽ lấy nhiệt của không khí chạy qua giàn lạnh. Tất cả môi chất lỏng được chuyển thành hơi trong giàn lạnh và chỉ có môi chất ở thể hơi vừa được ra nhiệt đi vào máy nén.