Anh Nguyễn Quang Hải là học viên K1 học khóa sửa chữa ô tô toàn diện tại EAC. Trong quá trình học anh chăm chỉ học thực hành, chỗ nào chưa nắm rõ và chắc chắn anh đều hỏi các thầy và các bạn học cùng. Sau khi học xong, anh đi làm một thời gian ở đại lý ô tô, sau đó làm thêm một thời gian ở gara tại Hà Nội để tích lũy kinh nghiệm. Khi thấy bản thây đã tự tin và tích lũy được vốn, anh quyết định về quê ở Tuyên Quang mở xưởng sửa chữa ô tô.

Gara Hải An của học viên khóa nghề ô tô toàn diện K1 - Trường Dạy Nghề EAC

Gara Hải An của học viên khóa nghề ô tô toàn diện K1 - Trường Dạy Nghề EAC

Gara Hải An của học viên khóa nghề ô tô toàn diện K1 - Trường Dạy Nghề EAC