1. Môi chất (chất làm lạnh) là gì?
Môi chất là chất trao đổi nhiệt khi nó tuần hoàn. Nó nhận nhiệt khi bay hơi và giải phóng nhiệt khi nó hoá lỏng.
Hiện nay người ta sử dụng chất HCF-134a (R134a) làm môi chất.

2. Các tính chất cần thiết đối với một môi chất
Môi chất dùng cho điều hoà ô tô cần có những tính chất sau đây.
– Dễ bay hơi và hoá lỏng
– An toàn
– Ổn định và chất lượng không thay đổi.

3. Đặc tính của môi chất
Đồ thị bên trái cho ta biết áp suất và điểm sôi của môi chất HCF-134a (R134a).
Ga điều hoà HCF-134a bay hơi ở nhiệt độ và áp suất thấp, nhưng khi áp suất cao thì nó chuyển về trạng thái lỏng và không bay hơi thậm chí khi nhiệt độ cao.
Điều hoà ô tô sử dụng tính chất này và làm cho môi chất dễ dàng hoá lỏng bằng cách sử dụng máy nén, ví dụ việc làm mát môi chất ở nhiệt độ.
Ví dụ, môi chất ở dạng khí có nhiệt độ 700C và áp suất 1,47 MPa (15 kgf/cm2) được nén bằng máy nén khí xuống khoảng 12 hoặc130C sẽ làm cho môi chất dễ hoá lỏng.