Mô tả

Ngoài việc sử dụng BEAN (Body Electronic Area Network – Mạng điều khiển điện tử thân xe) và AVC-LAN (Audio Visual Communication-Local Area Network, Mạng cục bộ cho Hệ thống nghe nhìn), từ năm 2003, hệ thống MPX đã ứng dụng CAN để điều khiển các hệ thống điều khiển điện gầm xe.

Mạng nội bộ giữa các bộ điều khiển (CAN) - EAC

Sơ đồ bố trí các bộ phận của CAN

Mạng nội bộ giữa các bộ điều khiển (CAN) - EAC

Đặc điểm của CAN

Khái quát

Mạng nội bộ giữa các bộ điều khiển (CAN) - EAC

– CAN bao gồm 2 hộp giắc nối tạo nên đường truyền chính và các đường truyền phụ nối các ECU và cảm biến với nhau. Đường truyền chính có một điện trở ở cuối đường để tạo độ ổn định cho mạch.

– CAN trong xe RX330 được trang bị giữa ECU điều khiển trượt, cảm biến vôlăng, cảm biến độ lệch và cảm biến gia tốc dọc và DLC3.

– CAN sử dụng một cặp dây xoắn làm đường truyền, nên đường truyền có dây + (Cao) và dây – (Thấp).

– Một DTC cho lỗi liên lạc của CAN được phát ra đến máy chẩn đoán từ DLC3 qua đường truyền nối tiếp để chẩn đoán ECU điều khiển trượt. DLC3 được trang bị bằng các cực CAN-H và CAN-L để chẩn đoán CAN.

Đường dây liên lạc

Mạng nội bộ giữa các bộ điều khiển (CAN) - EAC

– Một dây AV đơn (dây nhựa ôtô) được dùng cho liên lạc BEAN, một cặp dây xoắn được dùng cho liên lạch của CAN và AVC-LAN.

– Dây AV đơn: Đây là một dây dẫn đơn có khối lượng nhẹ nó có chứa một dây đồng bao quanh bởi lớp cách điện. Điện áp được cấp đến dây này để dẫn động hệ thống liên lạc, và hệ thống này được gọi là “Dẫn động điện áp một dây đơn”.

– Cặp dây xoắn: Trong dây liên lạc loại này, một cặp dây được xoắn vào nhau và bọc bằng lớp cách điện. Việc liên lạc được dẫn động bằng cách cấp điện áp dương (+) và điện áp âm (-) đến 2 dây dẫn để gửi một tín hiệu đơn.
Hệ thống này, được gọi là “dẫn động điện áp vi phân”, có thể giản được nhiễu.

Sự khác nhau giữa CAN, BEAN và AVC-LAN

Mạng nội bộ giữa các bộ điều khiển (CAN) - EAC

– Chuẩn (những nguyên tắc) giữa CAN, BEAN và AVC-LAN.
Nếu các ECU sử dụng những loại dữ liệu khác nhau như tốc độ truyền dữ liệu, dây liên lạc, và tín hiệu, chúng sẽ không thể hiểu được nhau. Do đó, phải thiết lập chuẩn giữa chúng.

– Tốc độ liên lạc của CAN nhanh hơn nhiều so với BEAN và AVC-LAN. Khi hệ thống điều khiển gầm xe sử dụng BEAN và AVC-LAN với tốc độ liên lạc chậm hơn CAN, điều đó có nghĩa là việc điều khiển hệ thống bị chậm lại.
Vì lý do đó, hệ thống điều khiển gầm xe sử dụng CAN, nó có tốc độ liên lạc nhanh hơn và có thể gửi và nhận một lượng thông tin lớn cùng một lúc.

Kiểm tra CAN

Mạng nội bộ giữa các bộ điều khiển (CAN) - EAC

– DLC3 được trang bị các cực CAN-H và CAN-L để chẩn đoán CAN. Có thể xác định nếu có hở hay ngắn mạch trên đường truyền chính bằng cách đo giá trị điện trở giữa các cực. Có thể xác định xem nếu có ngắn mạch giữa nguồn cấp cho đường truyền/mát bằng cách đo giá trị điện trở giữa các cực CAN-H hay CAN-L, và cực BAT hay cực CG.