Trong phầ 2 chúng ta sẽ xem những trạng thái đồng hồ khi hệ thống điều hòa bị
1 – Máy nén điều hòa bị hỏng ( hỏng lốc)
2- Kẹt mở van tiết lưu ( hỏng van giãn nở)
3 – Hệ thống tản nhiệt giàn nóng không đủ, môi chất điều hòa bị thừa
4- Hệ thống điều hòa bị kẹt, tắc nghẽn
5- Có không khí trong hệ thống điều hòa
6- Có hơi nước trong hệ thống điều hòa, khi phải thay thế phin lọc ga