Hệ thống thông hơi cacte (PCV) thông khí trong cacte với hệ thống nạp để chúng có thể bị đốt cháy. Khí có chứa nồng độ cao các hidrocacbon không cháy tích tụ bên trong cacte động cơ. Các quy định về khí thải chỉ ra rằng các khí này không được thải vào bầu khí quyển. 

Bạn có thể xem thêm về Hệ thống nhiên liệu, hệ thống đánh lửa trên ô tô hiện đại hoặc tham khảo khóa học điện ô tô toàn diện tại EAC

1. Sự cần thiết của hệ thống thông hơi cacte PCV

Khí lọt bao gồm một lượng khá lớn khí chưa cháy, lọt qua khe hở giữa xéc măng và thành xy lanh rồi đi vào hộp trục khuỷu(PCV). Hệ thống PCV buộc lượng khí lọt này quay về hệ thống khí nạp và đốt cháy nó.
Áp suất chân không của đường ống nạp được sử dụng để hút khí lọt vào.
Bởi vậy, van PCV được lắp giữa đường ống nạp và nắp đậy nắp quy lát. Nhìn chung, lượng khí lọt sẽ tăng lên khi động cơ mang tải nặng (độ chân không trong đường ống nhỏ). Ngược lại, lượng khí lọt giảm xuống khi động cơ mang tải nhẹ (độ chân không trong đường ốnglớn).

2. Hoạt động hệ thống thông hơi cacte PCV

Khe hở của van sẽ hẹp lại vì lượng khí lọt ít, trong khi độ chân không trong đường ống nạp lớn.

Khi dừng động cơ:

Van được đóng lại bởi lực của lò-xo.

Hệ thống thông hơi cacte (PCV) - EAC

Khi chạy không tải hoặc giảm tốc:

Van được kéo tiếp nhờ áp lực chân không.
Khe hở van hẹp lại và lượng khí lọt hút theo sẽ ít đi.

Hệ thống thông hơi cacte (PCV) - EAC

Vận hành bình thường:

Khe van được mở rộng hơn so với khi chạy không tải hoặc giảm tốc, vì áp lực chân không bình thường.

Hệ thống thông hơi cacte (PCV) - EAC

Khi tăng tốc hoặc mang tải nặng:

Van được mở rộng, mặc dù áp lực chân không thấp, để mở rộng hết cỡ khe van.
Một phần khí được hút từ nắp đậy nắp quy lát vào phía trước của bướm ga (phía bộ lọc khí) khi lượng khí lọt thực tế lớn hơn lượng khí có thể đi qua van của PCV.

Hệ thống thông hơi cacte (PCV) - EAC